Beweegprogramma

€ 425,00
Eigen bijdrage beweegprogramma

€ 25,00
Eigen bijdrage Club-X kidz progr

€ 25,00
Indien geen AV polis

€ 75,00
10x strippenkaart

€ 75,00
Intake en onderzoek

€ 45,00
Zitting fysiotherapie

€ 30,00
Groepsfysiotherapie 2 pers

€ 30,00
Groepsfysiotherapie 3 pers

€ 27,50
Groepsfysiotherapie 4 pers

€ 22,50
Groepsfysiotherapie 5-10 pers

€ 18,00

N.B. Dit overzicht is behoudens tariefafspraken met zorgverzekeraars

Voor het incasseren van onze tarieven gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

– Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.

– De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de patiënt of namens de patiënt verleende diensten.

– Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

– Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

– Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.

– Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

– Voor vergoeding van beweegprogramma’s informeert u bij onze medewerkers.