Na een operatie aan het bewegingsapparaat of behandeling middels bestraling of
chemotherapie bij behandeling van tumor(en), wordt er na ontslag in het ziekenhuis
meestal eerst individuele fysiotherapie aan huis opgestart. Dit wordt vervolgd met
begeleiding binnen de fysiotherapiepraktijk.
Begeleiding houdt in optimaliseren van herstel van het operatiegebied en vergroten
van belastbaarheid. In een volgende fase kan het wenselijk zijn om deze revalidatie te
vervolgen in groepsverband. Immers, samen trainen (met lotgenoten) motiveert en
leidt tot betere resultaten.Na overdracht door de behandelend fysiotherapeut (uit één
van de samenwerkende praktijken), wordt een oefenprogramma bij Metris opgestart
in één van de trainingsgroepen. In het verdere verloop van de revalidatie, waarin het
fysiek functioneren verder wordt verbeterd, vindt zo nodig overleg plaats met de
eerste fysiotherapeut.
revalidatie