Mensen met de ziekte van Parkinson hebben vaak uiteenlopende klachten,
variërend van tremoren en moeilijk te controleren bewegingen tot traagheid
en stijfheid.

Het is gebleken, uit onderzoek, dat bewegen op een ritme (van muziek) het
beweegpatroon kan verbeteren: opstaan en lopen gaan soepeler.Metris is daarom
een aantal jaren geleden, o.a. met de inzet van een danstherapeute, gestart met
trainingen voor Parkinsonpatiënten op muziek.
Er worden salsa-danspassen aangeleerd op vrolijke, latin muziek, waarbij de nadruk
ligt op plezier beleven aan bewegen. Ook worden er oefeningen aangeleerd volgens
het principe “think big”: grote bewegingen nodigen uit tot betere coördinatie en
kunnen ook goed in de thuissituatie worden geoefend! Er wordt gefocust op wat men
wèl kan in plaats van wat niet zo goed meer mogelijk is. Tezamen met de interactie
met lotgenoten draagt deze training bij aan het welbevinden van Parkinsonpatiënten.

De trainingen worden gegeven in series van 10 lessen en kunnen goed worden gecombineerd met andere interventies.

parkinsontraining