Een beweegprogramma heeft als hoofddoel het verbeteren van een actieve en gezonde leefstijl.
Uit onderzoek blijkt, dat een gezonde leefstijl bijdraagt aan het beter kunnen managen van chronische (pijn)klachten.
Een beweegprogramma duurt in principe 12 weken en voor deelname is een verwijzing van een arts vereist.
Wij bieden beweegprogramma’s voor mensen met de volgende chronische aandoeningen:
– Diabetes Mellitus type 2
– Obesitas
– COPD
– Artrose
– Coronaire hartziekte
– Osteoporose
– Oncologie (behandeld door operatie, bestraling en/of chemotherapie)
beweegprogrammas

Een beweegprogramma start altijd met een individuele afspraak. Tijdens deze intake wordt bepaald hoe de huidige conditie is: bloeddruk, gewicht, vet/spierpercentage, kracht, uithoudingsvermogen en besteden we aandacht aan mogelijke valkuilen. We bepalen samen met de deelnemer/-ster wat de persoonlijke doelen zullen zijn en aan de hand hiervan wordt het trainingsprogramma samengesteld en verdere afspraken gemaakt.

Tijdens de eerste 6 weken van een beweegprogramma wordt er 2x per week getraind in een kleine groep (max 8 personen). In een groep trainen mensen met diverse aandoeningen en doelen en op verschillende niveaus , waarbij een fysiotherapeut de groep begeleidt en individuele aanwijzingen geeft. Deelnemers leren op een positieve wijze om te gaan met de eigen capaciteiten en grenzen. Het leren omgaan hiermee (doseren) is een belangrijk element in het beheersen van chronische klachten. Behalve dat het lijf fysiek sterker wordt door training, wordt ook de mentale weerbaarheid vergroot. Na deze eerste periode van training volgt een tussentijdse test, waarbij wordt geëvalueerd in hoeverre de doelstellingen zijn behaald.

Tijdens de volgende periode van 6 weken wordt de trainingsfrequentie op Metris verminderd naar 1x per week. Er wordt van de deelnemer verwacht dat hij/zij zelfstandig 1x per week aan een vorm van sport/bewegen deelneemt.

Na de laatste training wordt een eindtest gedaan waarbij de effecten van het trainen wordt gemeten en waarbij
wordt besproken hoe een deelnemer zelfstandig het behaalde niveau kan vasthouden.
Het is mogelijk om na een beweegprogramma zelfstandig te blijven trainen op Metris via een sportabonnement.
individuele_test