Omdat er in de praktijk altijd meerdere patiënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de patiënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden

• Patiënten gedragen zich volgens de algemeen geldende (fatsoen-)normen en waarden.
• De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.
• In de praktijk is het goed gebruik dat minder valide patiënten met voorrang een zitplaats krijgen.
• De praktijk is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van patiënten
• De fiets of auto dient zodanig geparkeerd te worden dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
• Lectuur in de wachtruimte is eigendom van de praktijk en mag niet meegenomen worden.
• Ingeval van calamiteiten dienen de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) te worden opgevolgd.
• Tijdens het oefenen dient makkelijk zittende kleding, bij voorkeur sportkleding, en schone (sport)schoenen te worden gedragen.
• De patiënt dient de therapeut direct op de hoogte te stellen indien medicijngebruik tijdens de behandeling veranderd.