Home

Medisch Trainings Instituut
Metris, Medisch Trainingsinstituut Soest, is opgericht en wordt geleid door fysiotherapeuten, die speciaal zijn opgeleid voor het begeleiden van mensen met chronische aandoeningen.

Er wordt getraind in een ruimte, die daar specifiek voor is ingericht, met kleine groepen.
Het trainen met lotgenoten motiveert, ondersteunt en draagt bij tot betere resultaten.
Hoewel persoonlijke doelen kunnen verschillen, is een gemeenschappelijk doel: “het leren plezier te beleven aan bewegen”.

Na het doorlopen van een beweegprogramma wordt gestreefd naar het voortzetten van een gezonde leefwijze, waarin bewegen centraal staat. Wij hebben hiervoor contacten met reguliere sportclubs in Soest, maar we bieden ook de mogelijkheid om zelfstandig bij ons te blijven sporten.

Metris werkt nauw samen met 3 andere praktijken in Soest, te weten:
– Fysiotherapie De Lange Brink
– Fysiopraktijk Spleasure
– Handenpraktijk Soest
Door deze samenwerking in het overkoepelende “Fys’Optima Soest”, kunnen wij als pluspraktijk iedere cliënt optimaal behandelen door gebruik te maken van alle (specialistische) kennis die wij tezamen in huis hebben.

Als pluspraktijk zijn wij bovendien aangesloten bij Fys’Optima , het grootste landelijke netwerk van fysiotherapiepraktijken. Hierdoor staan wij garant voor goede service, kwaliteit en transparantie.

Download onze folder